Tuntisuunnitelma #1: Tervetuloa Hannan taloon

Oppimistavoite

Oppilaat oppivat 9 varoitusmerkkiä, joita käytetään kemikaalien vaaramerkinnöissä sekä saavat käsityksen eri vaaroista.

Luokka

Toinen ja kolmas luokka (8-9 vuotiaat)

Kesto

Yksi tai kaksi oppituntia tai 45-90 minuuttia

Materiaali

Kodin kemikaalit, joiden etiketeissä on erilaisia varoitusmerkkejä, esim. WC- puhdistusaine, astianpesuaine, kenkä- tai tekstiilien kyllästyssuihke ja kalkinpoistaja.

Oppitunti

Varoitusmerkkien esittely

 • Monet kemialliset tuotteet voivat olla vaarallisia terveydelle tai ympäristölle.
 • Useimmat käytetyt kemikaaleista eivät ole vaarallisia, jos niitä käytetään oikealla tavalla ja käyttäjä tietää mitä tehdä, jos jokin menee vikaan.
 • Jotkut kemikaalit tarvitsevat enemmän huolellista käsittelyä kuin toiset.
 • Etiketin lukeminen ja varoitusmerkkien tunteminen auttavat tunnistamaan vaarallisempia kemikaaleja. Ne kertovat myös, mitä vaarat ovat ja miten välttää niitä, esimerkiksi käyttämällä käsineitä ja suojalaseja.
 • Varoitusetiketti koostuu tietyistä symboleista (ns. varoitusmerkit) ja varoituksista.
 • Nämä varoitusmerkit ja niitä täydentävä teksti pohjautuu lainsäädäntöön. Kemiallisia tuotteita toimittavien yritysten täytyy käyttää niitä niissä tuotteissa, joissa on tunnistettu vaarallisia ominaisuuksia.
 • Kemikaaleja eivät käytä ainoastaan tutkijat laboratorioissaan. Useimmat ihmiset käyttävät kemiallisia tuotteita omassa kodissa päivittäin esim. pesuun ja puhdistukseen ja muihin kotitöihin. Monet ihmiset käyttävät myös kemikaaleja työssään.

Vieraile Hannan talossa

 • Esitä oppilaille valikoima tuotteita, joissa on varoitusetiketti. Kysy heiltä, ​​mitä heidän mielestään etikettien varoitusmerkit tarkoittavat.
 • Avaa verkkosivut projektorissa. Jos oppilaat eivät vielä osaa lukea, lue teksti heille.
 • Käy oppilaiden kanssa läpi Hannantalon yhdeksän tilannetta käyttämällä projektoria.

Oppitunnin lopussa

 • Varaa 10 minuuttia oppitunnin lopussa. Heijasta yhdeksän varoitusmerkkiä seinälle. Pystyvätkö oppilaat vastaamaan seuraaviin kysymyksiin varoitusmerkeistä?Millaisia tuotteita olet löytänyt, jotka on merkitty palavaksi?
  • Millaisia vaaroja niistä voi koitua ja miten niitä vältetään
  • Millaisia tuotteita olet löytänyt, jotka on merkitty syövyttäviksi?
  • Millaisia vaaroja niistä voi koitua ja miten niitä vältetään
  • Millaisia tuotteita olet löytänyt, jotka on merkitty terveysvaara merkillä?
  • Millaisia vaaroja niistä voi koitua ja miten niitä vältetään

Kokeile testiä

 • Lopeta oppitunti pyytämällä oppilaita tekemään varoitusmerkkitesti verkkosivuilla.
 • Miten he pärjäsivät?