Tuntisuunnitelma #2: Maailmamme on tehty kemikaaleista

Oppimistavoite

Oppilaat oppivat että kemikaaleja on kaikkialla. Jotkut ovat luonnon kemikaaleja. Toiset ovat ihmisen tekemiä. Oppilaat tunnistavat varoitusmerkit. He tietävät että varoitusmerkkejä on tavallisissa kodin kemikaaleissa ja että tuotteita joissa on varoitusmerkki pitää käsitellä turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Luokka

4.-6. luokka (10-12 vuotiaat)

Kesto

Kaksi oppituntia tai 90 minuuttia

Materiaali

Kodin kemikaaleja, joiden etiketeissä on erilaisia varoitusmerkkejä, esim. WC-puhdistaja, sytytysneste ja kalkinpoistaja. Myös tuotteita, joissa on pohjoismainen joutsenmerkki ja EU-kukka.

Oppitunti

Aivoriihi: Mitä kemikaalit ovat?

 • Aloita kirjoittamalla sana KEMIKAALI taulun keskelle.
 • Pyydä oppilaita (pareittain) keskustelemaan ja kirjoita ylös heidän mieleensä tästä sanasta tulevat asiat. Anna heille 5 minuuttia aikaa.
 • Kirjoita nämä asiat taululle miellekartta rakenteena KEMIKAALI sanan ympärille.
 • Keskustele miellekartasta luokan kanssa. Tarkoituksena on tehdä johtopäätös että kemikaaleja on kaikkialla.

Olettamuksien tekeminen varoitusmerkeistä

 • Aseta kodin kemikaaleja pöydälle niin että oppilaat eivät näe varoitusmerkkejä. Jos varoitusmerkki on tuotteen edessä, sen voi peittää post-it lapulla.
 • Kysymys 1: Mitä tuotteilla on yhteistä?
  Vastaus voi olla: Ne ovat kodin kemikaaleja. Niitä voi ostaa kaupasta. Niissä on erilaisia kemikaaleja. Niitä pitää käsitellä varoen. Niiden etiketissä on yksi tai useampi varoitusmerkki. Kirjoita vastaukset taululle.
 • Käännä tuotteet ja paljasta etiketit varoitusmerkkeineen.
 • Kysymys 2: Miksi nämä tuotteet on merkitty varoitusmerkeillä?
  Oppilaat voivat vastata: tuotteet ovat myrkyllisiä, ne voivat räjähtää, ne voivat tappaa kaloja jne. Kirjoita vastaukset taululle.
 • Selitä että näitä varoitusmerkkejä on jokapäiväisissä kemikaaleissa kuten kotitalouskemikaaleissa, mutta ei esim. kosmetiikassa, lääkkeissä ja ruuassa.

Varoitusmerkkien esittely

 • Käynnistä hannantalo.fi projektorille ja klikkaa “Varoitusmerkit”. Esittele lyhyesti varoitusmerkit ja viittaa oppilaiden edellä antamiin vastauksiin.
 • Pyydä oppilaita (pareittain tai pienryhmissä) tutustumaan yhteen varoitusmerkkiin ja sen tekstiin nettisivulla. Varmista että kaikkia 9 varoitusmerkkiä käsitellään.
 • Esitys: Oppilaat kertovat muulle luokalle varoitusmerkistään:
  • Mitä varoitumerkki kertoo?
  • Minkälaisista tuotteista varoitusmerkki yleensä löytyy?
  • Minkälaisia varotoimenpiteitä tulee noudattaa käsiteltäessä tällä varoitusmerkillä merkittyjä tuotteita?

 Pohdinta: Lue kirjoitelma “Maailmamme on tehty kemikaaleista”

 • Pyydä oppilaita lukemaan kirjoitelma ”Maailmamme on tehty kemikaaleista” kotisivulta hannantalo.com. Voit myös tulostaa kirjoitelman heille. Oppilaiden pitäisi pystyä lukemaan kirjoitelma 10-15 minuutissa. Voit teettää tämän oppitunnin aikana tai kotitehtävänä. 
 • Anna oppilaiden kysyä selventäviä kysymyksiä oppitunnilla. 
 • Keskustelkaa seuraavista aiheista: “Luonnossa esiintyvät kemikaalit ja ihmisen tekemät kemikaalit”, ”Annos tekee myrkyn”, ”Kaikki on kemiaa” – keksi esimerkkejä ”hyvistä kemikaaleista” ja ”pahoista kemikaaleista” terveyden ja ympäristön kannalta.

Olettamusten testaaminen: Käy Hannan talossa

 • Oppilaat (pareittain) käyvät läpi Hannan Talon tilanteet käyttäen tietokonetta tai tablettia. 
 • Pohdinta luokassa: Keskustele 9 tilanteesta (tai vain yhdestä niistä) ja siitä miksi on tärkeää seurata tuotteiden etiketeissä olevia ohjeita: Mitä voisi vahingossa tapahtua jos:
  • Isä ja täti eivät käyttäisi hansikkaita puhdistaessaan WC-pönttöä ja viemäriä?
  • Äiti ei piilottaisi grillin sytytysnestettä lukittuun laatikkoon?
  • Sisko käyttäisi kenkien suoja-ainetta sisätiloissa?
  • jne… 
 • Kerro oppilaille että on itseasiassa mahdollista vähentää vaarallisten kemikaalien käyttöä kotona käyttämällä vähemmän haitallisia tuotteita, jotka on merkitty EU-kukalla tai pohjoismaisella joutsenmerkillä.

Kokeile testiä 

 • Oppitunnin lopuksi anna oppilaiden tehdä verkkosivulla oleva testi varoitusmerkeistä. Kuinka he suoriutuivat?

Laajenna tuntisuunnitelmaa: Kotisi piilevät vaarat

 • Pyydä oppilaita selvittämään miten monta varoitusmerkeillä merkittyä tuotetta löytyy heidän omista kodeistaan tai koulurakennuksesta. 
 • Varmista että he pyytävät aikuista auttamaan tässä tehtävässä onnettomuuksien välttämiseksi. He voivat joko laatia tuotteista luettelon tai ottaa niistä valokuvan. 
 • Voit esitellä tulokset piirtämällä yksinkertaisen taulukon taululle. Tulokset voivat käsittää:
  • Mitä varoitusmerkkejä löysimme eniten?
  • Mitä varoitusmerkkejä löysimme vähiten?
  • Järjestä varoitusmerkit niiden yleisyyden perusteella asteikolla 1-9 (1 = yleisin, 9 = harvinaisin).
  • Laadi seinälle ”hittilista”
 • Voit vaihtoehtoisesti viedä oppilaat lähimpään supermarkettiin ja antaa heidän tehdä tutkimuksensa siellä. Voi olla hyvä sopia tästä etukäteen myymäläpäällikön kanssa.