Tuntisuunnitelma #3: Ole varovainen

Oppimistavoite

Oppilaat saavat tietää altistumisen käsitteestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutuksista. Lisäksi he pystyvät selittämään varoitusmerkkien terveysvaara, vakava terveysvaara ja Syövyttävä merkityksen sekä käsittelemään turvallisesti tuotteita, joissa on varoitusetiketti.

Luokka

4.-6. luokka (10-12 vuotiaat)

Kesto

Kaksi oppituntia tai 90 minuuttia

Varoitusmerkkien esittely 

 • Tällä oppitunnilla keskitytään terveyshaittoihin ja miten niiltä suojaudutaan.
 • Neljä yhdeksästä varoitusmerkistä kertoo, että tuote voi vaarantaa terveytesi, jos sitä ei käsitellä oikealla tavalla. Näytä varoitusmerkit Terveysvaara, Vakava terveysvaara, Syövyttävä ja välittömästi myrkyllinen tietokoneella Hannan talon verkkosivuilta.
 • Kuitenkin yhtä niistä - Välittömän myrkyllisyyden varoitusmerkkiä - ei pitäisi löytyä kotitalouksien tuotteista. Tämäntyyppiset kemikaalit ovat erittäin myrkyllisiä ja niitä käytetään vain teollisuudessa ja laboratorioissa tai niitä käsittelevät vain ammattikäyttäjät.

Tehkää olettamuksia siitä, miten kemikaaleille altistutaan

Piirrä luonnos ihmisen kehosta taululle. Varmista, että kasvoissa on silmät, nenä, suu ja korvat. Oppilaiden on tarkoitus tehdä olettamuksia, joita testataan Hannan talossa myöhemmin. Siksi ei ole olemassa oikeita vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Tärkeintä on saada oppilaat pohtimaan ja keskustelemaan.

 • Kysymys 1: Tietääkö kukaan teistä ilmaisujen "altistuminen" tai "altistua jollekin" merkitystä?
  Käytä piirtämääsi luonnosta osoittamaan, miten ihmisen keho voi altistua jollekin.

  Oppilaiden ehdotuksia voisivat olla: melu, ilmansaasteet, kiusanteko.

  Määrittele "altistus" tässä yhteydessä. Kerro oppilaille, että tässä sana tarkoittaa "eri tapoja, joiden kautta keho voi altistua kemikaaleille".
 • Kysymys 2: Millä tavoin voit altistua kemikaaleille jokapäiväisessä elämässä?
  Oppilaiden ehdotuksia voisivat olla: ihon, silmien, sierainten ja suun kautta hengittämisen, nielemisen kautta. Kirjoita ehdotukset taululle.

 • Kysymys 3: Mitä seurauksia kemikaaleille altistumisesta voisi olla?
  Oppilaiden ehdotuksia voisivat olla: ärsytys tai ihon palaminen, huimaus, hengitysvaikeudet, päänsärky, allergia jne Kirjoita ehdotukset taululle. 

  Jatkokysymys: Onko kellään ollut mitään huonoja kokemuksia kemikaalialtistumisesta johtuen esim allergia?

 • Kysymys 4Miten mielestäsi voit suojautua kemikaaleille altistumisesta?
  Oppilaiden ehdotuksia voisivat olla: Käytä käsineitä, suojalaseja, tuuleta huone, käyttämällä vaihtoehtoja vaarallisille kemikaaleille. Kirjoita ehdotukset taululle.

 • Kysymys 5: Mitä tulee tehdä, jos onnettomuus tapahtuu?
  Oppilaiden ehdotukset voisivat olla: lääkärille soittaminen, huuhtelu vedellä, runsas vedenjuonti. Kirjoita ehdotukset taululle.

Tutkimusta ja pohdintaa: Lue kirjoitelma "Ole varovainen".

 • Pyydä oppilaita lukemaan kirjoitelma "Ole varovainen" Hannan talon sivuilla. Voit myös tulostaa kirjoitelman. Oppilaiden pitäisi pystyä lukemaan kirjoitelma 10-15 minuutissa. Teetä tämä luokassa tai kotitehtävänä.
 • Anna oppilaiden keskustella kirjoitelmasta pareittain ja kirjoittaa kysymyksiä.
 • Anna oppilaiden kysyä tarkentavia kysymyksiä kirjoitelmasta luokassa.
 • Keskustelua luokassa: Mitä eroa on vaikutuksilla, jotka tapahtuvat pian sen jälkeen kun on ollut kosketuksessa kemikaalien kanssa, ja vaikutuksilla, jotka huomataan vasta pitkän ajan kuluttua siitä, kun on ollut kosketuksessa kemikaalien kanssa?

Olettamuksien testaus: Käy Hannan talossa

 • Käy läpi Hannan talon yhdeksän tilannetta ja etsi ne tuotteet, joiden etiketissä on kolme terveyteen liittyvää varoitusmerkkiä (vakava terveysvaara, terveysvaara ja syövyttävä) (oppilaat voivat tehdä pareittain)
 • Tee muistiinpanoja eri tuotteista.

  Miten voit altistua näille kemikaalituotteille?
  Mitä vaikutuksia voi seurata?
  Tuleeko vaikutus heti vai viiveellä- vai ehkä molemmilla tavoilla?
  Miten voit suojautua?

 

 • Luokassa: Käy läpi oppilaiden olettamuksiin perustuvia vastauksia. Täydennä uusilla oivalluksilla Hannan talosta.

Laajenna tuntisuunnitelmaa: Suunnittele "Ole varovaisen" -kampanja

Nyt oppilaat ovat jo asiantuntijoita kodin kemikaaleista johtuvissa terveysvaaroissa ja tuntevat varoitusmerkit terveysvaara, vakava terveysvaara ja syövyttävä.

Kerro heille, että he voivat käyttää tietojaan tehdessään kampanjaa koululle:

 • Kohderyhmänä ovat 8-12 vuotiaat lapset.
 • Kampanjan tavoitteena on jakaa tietoa varoitusmerkeistä terveysvaara, vakava terveysvaara ja syövyttävä
 • Kampanjan viesti on: Ole tosi varovainen nähdessäsi tämän varoitusmerkin.
 • Kampanka voisi koostua seuraavista:
 1. Juliste turvallisuusohjeista ripustettavaksi koulun seinille.
 2. Lentolehtinen jaettavaksi kohderyhmälle lounastauolla.
 3. Ehkä oppilaat voivat ajatella muita tehokkaita tapoja viesti toimittamiseen.
 4. Kehota kohderyhmää käymään Hannan talossa ja tekemään testi varoitusmerkeistä.

Käytä verkkosivujen kuvaruututulosteita grafiikkana.