Tuntisuunnitelma #4: Kemikaalit ja ympäristö

Oppimistavoite

Oppilaat tutustuvat käsitteeseen "ympäristömyrkky". He ymmärtävät että ympäristöön päätyvät myrkylliset yhdisteet voivat aiheuttaa joko välitöntä tai pitkäaikaista vahinkoa. Oppilaat tutustuvat myös Ympäristölle vaarallinen -varoitusmerkkiin ja oppivat käsittelemään näin merkittyjä tuotteita ja hävittämään ne oikealla tavalla.

Luokka

4.- 6. luokka (noin 10-12 vuotiaat)

Kesto

Kaksi tuntia: 90 minuuttia

Johdanto ympäristömyrkkyihin

 • Ympäristömyrkyt ovat kemikaaleja, jotka voivat olla myrkyllisiä eliöille.
 • Jotkut ympäristömyrkyt voivat vahingoittaa sekä eläimiä että kasveja jos ne pääsevät luontoon. Hyvin tunnettuja esimerkkejä ovat muun muassa kaivostoiminnassa vapautuvat lyijy- ja elohopeayhdisteet, maataloudessa käytettävät torjunta-aineet (pestisidit) ja veneiden pohjamaalit, joita käytetään estämään levän ja muiden eliöiden kasvua, mutta kemikaaleja on paljon muitakin.
 • Kotitalouksissa käytettyjä tuotteita ei yleensä ajatella ympäristömyrkkyinä, mutta silti jotkut näistäkin aineista saattavat sisältää ympäristölle vaarallisia kemikaaleja.

Pohditaan kemikaalilähteitä, ympäristövahinkoja ja vaaramerkintöjä

Tällä tunnilla oppilaat pohtivat esimerkkejä kemikaaleista ympäristössä. Esimerkit testataan Hannan talossa myöhemmin. Kysymyksiin ei ole olemassa vääriä vastauksia. Tärkeintä on saada oppilaat miettimään ja keskustelemaan.

 • Kysymys 1: Mistä lähteistä arvelet pääsevän ihmisen valmistamia haitallisia kemikaaleja ympäristöön?
  Vastauksena voisivat olla onnettomuudet ja vuodot, teollisuusjätevedet, ilmansaasteet savupiippujen ja liikenteen kautta, kemikaalitynnyrien jättäminen laittomasti ympäristöön, kotitalouksien kemikaalit. Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.

 •  Kysymys 2: Mitä tapahtuu kemikaaleille kun ne ovat kerran päässeet ympäristöön?
  Vastauksena voisivat olla ravintoketjun ja ekosysteemin vahingoittuminen, ilman saastuminen, kaukokulkeutuminen esimerkiksi arktisille alueille, vesistöjen pilaantuminen, sairaat tai kuolleet eläimet. Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.
   
 • Kysymys 3: Yksi yhdeksästä varoitusmerkistä esittää puuta ja kuollutta kalaa. Mitä arvelet tämän varoitusmerkin tarkoittavan?
  Vastauksena voisivat olla öljyonnettomuus, vesistön pilaantuminen, vaarallinen luonnossa, kuolleet kalat. Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle.
   
 • Kysymys 4: Ympäristölle vaarallinen -varoitusmerkki saattaa löytyä kotoasi joistakin tuotteista. Minkälaisista tuotteista?
  Kerro oppilaille, että tuotteet löytyvät usein keittiöstä tai autotallista. Anna oppilaiden työskennellä pareittain 10 minuuttia.
  Kirjoita oppilaiden ehdotukset taululle. Anna oppilaiden selittää miksi he arvelevat, että heidän ehdottamansa tuotteen etiketissä on Ympäristölle vaarallinen -merkki.

Tutkimusta ja ajatuksia: Lue artikkeli "Kemikaalit ympäristössä"

 • Pyydä oppilaita lukemaan artikkeli "Kemikaalit ympäristössä" verkkosivustolta www.hannantalo.fi. Voit myös tulostaa artikkelin paperille. Oppilaiden pitäisi voida lukea artikkelin noin 10-15 minuutissa. Tämän voi tehdä luokassa tai kotitehtävänä.
 • Anna oppilaiden keskustella artikkelista pareittain ja kirjoita ylös esiin tulevia kysymyksiä. Anna oppilaiden esittää selventäviä kysymyksiä artikkelista luokassa.
 • Keskustelu luokassa: Ympäristömyrkyt voivat joko säilyä ravintoketjussa pitkän aikaa tai ne voivat aiheuttaa välitöntä haittaa joutuessaan ympäristöön. Kuvaile näiden vaikutustapojen eroa.
 • Keskustelu luokassa: Mikä on ravintoketju? Yritä rakentaa ravintoketju taululle ja kuvaile mitä tapahtuu kun kemikaali kertyy ravintoketjussa.

Koottujen ehdotusten testausta: Vierailu Hannan taloon

 • Käy läpi Hannan talon 9 tilannetta ja etsi tuotteet, joissa on Ympäristölle vaarallinen -merkki.
 • Tee muistiinpanoja eri tuotteista:
  • Mikä on oikea tapa käsitellä tuotetta?
  • Mitä ei koskaan pidä tehdä ympäristölle vaaralliseksi merkityn tuotteen jäänteille?
  • Mistä muista tuotteista kuin muurahaismyrkystä tai puun kyllästysaineesta löydät todennäköisesti Ympäristölle vaarallinen -merkin?
 • Luokassa: Käykää läpi oppilaiden vastaukset edellisestä osiosta. Täydentäkää uudet esiin tulleet näkökulmat Hannan talo -osiosta.

Lisätehtävä: Laadi oma ympäristövaara -visa

Laadi oma monivalintakysely, jossa on 5-10 kysymystä suunniteltuna vastaavalla tavalla kuin Hannan talon tilannekuvauksissa: jokaisessa kysymyksessä on 3 vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto kolmesta on oikea vastaus. 

Jotta oppilaat voivat laatia kysymykset heidän täytyy käyttää uusia tietojaan ja löytää lisää tietoa Hannan talosta.

Anna oppilaiden työskennellä pienissä ryhmissä. Jaa heille 10 korttia kysymyksiä ja vastauksia varten.

Kirjoita kysymys ja vaihtoehtoiset vastaukset kortin toiselle puolelle ja oikea vastaus toiselle puolelle.

Esimerkkejä kysymyksistä ja vastauksista: 

Vaaramerkkejä on yhteensä 9. Mitä Ympäristölle vaarallinen -merkissä on?

 1. Supertankkeri, joka päästää mustaa öljyä mereen
 2. Puu ja kuollut kala
 3. Kolme kuollutta jääkarhua

Minkä tuotteiden etiketistä löytyy todennäköisesti Ympäristölle vaarallinen -merkki?

 1. Grillin sytytysneste
 2. Pesuaineet
 3. Puunkyllästysaineet

Mikä on oikea tapa hävittää sellaiset tuotteet, joissa on Ympäristölle vaarallinen -merkki?

 1. Kaada tuotteen jäänteet pesualtaaseen. Se puhdistaa viemärin.
 2. Käytä jäänteet puutarhassa kasvien kasteluun. Se on eräänlaista lannoitetta.
 3. Toimita jäänteet aina vaarallisen jätteen konttiin tai Sortti-asemalle.